Vnitřní užívání éterických olejů?!

Vnitřní užívání éterických olejů je velmi kontroverzní téma. A protože se mě lidé často ptají, jak to s tím vnitřním užíváním vlastně je, rozhodla jsem se napsat na toto téma krátký článek. 

Pravdou je, že se z různých dostupných zdrojů můžeme dozvědět, že je vnitřní užívání éterických olejů běžné a v pořádku. To může být pro člověka, který s aromaterapií teprve začíná, dost matoucí. Pojďme se na to tedy podívat trochu blíže. 

Na začátek je důležité říct, že v rámci České republiky, není vnitřní užívání éterických olejů povolené. V aromaterapii ale také existuje tzv. "francouzská cesta", kde vnitřní užívání povolené je. Toto se ale týká zejména frankofonních zemí. Ale i zde to má své pevné zásady a pravidla, protože nejdůležitější je bezpečnost. Vnitřní užívání éterických olejů zde může předepsat pouze lékař a musí být pod jeho dohledem. Myslím si, že je skvělé, že v těchto zemích lékaři s aromaterapeuty opravdu spolupracují - a to ne jen co se týče vnitřního užívání. To se u nás bohužel zatím neděje a je to velká škoda. Aromaterapie by totiž mohla velmi významně ovlivnit kvalitu života lidí, kteří mají např. vleklé chronické potíže. 

Abychom ale této problematice porozuměli hlouběji, je důležité si uvědomit, co je to éterický olej a s čím vlastně pracujeme. Éterický olej je vysoce koncentrovaná směs různých chemických látek. V jednom éterickém oleji může být až 500 rozličných chemických složek a v 1 kapce až 1 kg rostlinného materiálu. Proto stačí použít jen malé množství oleje, aby vykazoval nějaký účinek. Vzhledek k tomu je důležité dodržovat při jejich používání bezpečnost. Při použití zevně na kůži, musí být éterický olej vždy ředěný v doporučeném poměru v nějakém nosiči. Nosičem může být např. kvalitní rostlinný olej, med nebo jiný tuk. Při vnitřním užití hrozí poleptání sliznic v ústech a celého trávicího traktu. A protože hrozí závažné poškození zdraví, je vnitřní užívání éterických olejů nebezpečné a nelegální. A až na opravdu velmi výjimečné hraniční situace, o kterých se zde nechci rozepisovat, v něm jako odborný aromaterapeut nevidím přínos, který by převyšoval rizika. 

V aromaterapii máme jiné, bezpečné aplikace, které jsou navíc účinnější a s rychlejším nástupem účinku na lidské zdraví. Patří sem inhalace a aplikace skrz kůži. Inhalace je nejsilnější aplikací vůbec. Inhalací se do krevního oběhu dostane během chvíle až 95% účinných látek, které ovlivňují řídící orgány a systémy a zbylých 5% přechází do mozku, který následně vyvolá reakci na psychiku. Vnitřním užitím éterických olejů bychom se o účinek na psychiku ochudili, takže bychom potenciál aromaterapie nemohli plně využít. Aplikace ředěného oleje nebo směsi přes kůži je také velmi účinná. Když si navíc dojdete sem tam na aromaterapeutickou masáž, tak získáte úplné maximum, protože se vám oleje za prvé vstřebávají do těla skrze kůži a zároveň je po celou dobu masáže inhalujete. 

Další bezpečnou aplikací mohou být i hydroláty, které jsou velmi oblíbené. Hydroláty jsou sekundárním produktem destilace éterických olejů. Přesto, že obsahují malé množství éterického oleje, jsou účinné a bezpečné i pro vnitřní užívání