Sezónní rituály (oslavy) nám umožňují, abychom vědomě oslavovali měnící se cykly přírody a následovali je. Umožňují, abychom uctili přirozený koloběh života a bychom se naladili na tzv. kolo roku. Kolo roku je systém pravidelně se střídajících ročních období, který se řídí podle slunovratů a rovnodenností. Tento systém má své kořeny zejména v keltské kultuře a u domorodých obyvatel Ameriky. Pro svou hlubokou moudrost, která nás navrací zpět k přírodě a umožňuje nám vědomější žití, ho dodnes uznává mnoho světových kultur. 

 

Ráda vás i vaše blízké nebo komunitu provedu individuálně jednotlivými svátky kola roku. Můžete se ale také přidat a zúčastnit našich plánovaných akcí pro veřejnost.

 

Ve zkratce k jednotlivým oslavám kola roku 👇

 

Hlavní svátky kola roku (slunovraty a rovnodenosti):

🔘 YULE

Slaví se mezi 21. - 22. prosincem, na zimní slunovrat. Jedná se o den v roce, kdy je nejméně světla. Od tohoto dne se ale světlo začně opět pomalu navracet. Během oslav oslavujeme smrt a zároveň znovuzrození Slunce. Příroda odpočívá. Stejně tak pro člověka je to období klidu, odpočinku a pasivity. 

🔘 LITHA

Slaví se 21. června, letní slunovrat. Jedná se o nejdelší den a nejkratší noc v roce. V tomto období je příroda v největší plnosti a nabízí nám hojnost svých plodů. Během oslav děkujeme za vše, čeho se nám v životě dostává a za blízké lidi, které ve svém životě máme

🔘 OSTARA

Slaví se mezi 21. - 22. březnem, na jarní rovnodennost. Jedná se o vstup do světlé poloviny roku, kdy světlo přebírá nadvládu nad tmou. Symbolem Ostary je vejce, které představuje nový život a plodnost. Během jarní rovnodennosti zapalujeme ohně, barvíme vejce a oslavujeme vše, co souvisí s novými začátky a životem

🔘 MABON

Slaví se mezi 21. - 22. září, na podzimní rovnodennost. Je to oslava druhé sklizně. Délka dne a noci se vyrovnává a slunce pomalu ztrácí svou energii. Je to období, kdy začínáme odpočívat po namáhavé práci se sklizní. Během oslav rekapitulujeme uplynulé období, i náš dosavadní život a zaséváme semínka do budoucnosti

 

Svátky kola roku mezi ročními obdobími:

🔘 IMBOLC

Slaví se 1. února. Je oslavou naděje a příslibu nového života. Život našich předků byl v těchto zimních měsících závislý na mléce krav, které v tomto období začínají rodit telata. Mléko tak bylo symbolem naděje. O Imbolcu se tradičně dělají rituály očisty těla i obydlí

🔘 BELTAIN

Slaví se 1. května a je nádhernou oslavou lásky, partnerství a plodnosti. Jedná se o nejznámější pohanský svátek. V přírodě se začínají párovat zvířata a také v člověku za začínají probouzet tělesné šťávy. Během oslav zapalujeme ohně, skáčeme přes ně, tančíme a oslavujeme lásku a plodnost a děkujeme za život a za vše, co nám přináší radost.  

🔘 LAMMAS

Slaví se mezi 31. červencem a 2. srpnem, v období sklizně. Naši předkové v tomto období dělali rituály, které jim měly zajistit dobrou úrodu i pro další sklizeň. Během oslav děkujeme a projevujeme vděčnost za plodnost, dary a štědrost Země

🔘 SAMHAIN

Slaví se 31. října. Je to období, kdy už příroda utichá a přechází do spánku. Vzpomínáme na své blízké a předky, kteří už nejsou mezi námi. Uzavíráme a opouštíme vše staré a nefunkční, abychom tak vytvořili prostor pro nové začátky. V tomto období se konfrontujeme se svými strachy a temnotou a procházíme introspekcí. Během rituálu odevzdáváme vše, co už s námi není v souladu a pomocí různých divinačních nástrojů a technik nahlížíme do budoucnosti.